RADIOTERAPIJA II dio - VRSTE RADIOTERAPIJE


Ovisno o provedbi radioterapije razlikujemo 3 načina; vanjskim zračenjem, unutrašnjim zračenjem i sistemskim zračenjem.

Vanjsko zračenje

Kod vanjskog zračenja (teleradioterapija) izvor zračenja je udaljen od bolesnika. Radioaktivno zračenje koje se primjenjuje u liječenju, za razliku od onog u dijagnostici, nastaje na dva načina: iz uređaja koji proizvode rendgensko zračenje, ali puno veće energije nego što je ono koje se koristi u dijagnostici, ili iz prirodnih izvora zračenja - radioaktivnih elemenata.
 Uređaji koji se koriste u radioterapiji spadaju po svojoj složenosti i vrijednosti među najskuplje uređaje u medicini, najčešći su linearni akcelerator i kobalt- bomba. Postoje i drugi uređaji, koji se koriste rjeđe i samo u istraživačkim centrima, kao što su protonske i neutronske bombe i slično.

Linearni su se akceleratori velikim izborom terapijskih mogućnosti danas nametnuli kao najvažniji uređaji za radioterapiju. Ovaj uređaj proizvodi zračenje samo kad je u pogonu, za razliku od kobaltne jedinice koja stalno zrači. Suvremeni linearni akceleratori mogu proizvoditi  elektronski snop zraka i fotonski snop zraka tj. x-zrake.

 Kobaltna jedinica ili kobalt – bomba koristi prirodni izvor zračenja to jest radioaktivni kobalt čijim se raspadom dobivaju fotoni.. Unutar složenog mehanizma glave uređaja smješten je izvor zračenja veličine 1-2 cm te se pomoću otvora, čiju veličinu i oblik možemo regulirati, emitira snop zračenja. Aktivnost kobalta jako je velika, tako da se u vremenu od približno jedne minute, na udaljenosti od 80 cm od izvora uglavnom postiže standardna dnevna doza zračenja. Radioaktivnost kobalta s vremenom se smanjuje (radioaktivni elementi se kroz vrijeme razgrađuju) i za 5,26 godina pada na polovicu od početnih vrijednosti. Stoga izvor treba obnavljati svakih 6-7 godina. Uz to, izvor koji se koristi trajni je izvor zračenja pa kao takav zahtijeva poseban oprez pri rukovanju i održavanju uređaja, a i pri kasnijem odlaganju u posebne institucije.
Ovim uređajima se tako može proizvesti terapijski snop elektrona koji se koristi za tumore smještene bliže površini tijela kao npr. tumore dojke i terapijski snop x-zraka koji služi za terapiju dublje smještenih tumora.

 Intraoperativna radioterapija podrazumijeva jednokratno zračenje za vrijeme operacijskog zahvata. Kod mnogih pacijentica oboljelih od raka dojke jedna doza zračenja koja se daje tijekom kirurškog zahvata može imati isti učinak kao cijeli ciklus zračenja od nekoliko tjedana, ovo je dokazano takozvanom TARGIT studijom (TARGeted Intraoperative Radiation Therapy)  koja je počela još 2000. godine, a u nju je bilo uključeno više od 2200 pacijentica u ranoj fazi raka dojke iz devet zemalja. Prvi put su petogodišnji rezultati objavljeni u renomiranom stručnom časopisu The Lancet. Uspoređivane su ciljana intraoperativna terapija s jednom dozom (IORT Intraoperativna radioterapija) s tradicionalnim, šestotjednim radioterapijskim režimom s linearnim akceleratorom (EBRT - External Breast RadioTherapy) kod tretmana uz očuvanje dojke rane faze raka dojke. Istraživanje je bilo usredotočeno na stopu ponovnog pojavljivanja i stopu štetnih posljedica. TARGIT-A je trenutno jedino ispitivanje koje se provodi u više centara za intraoperativnu djelomičnu radioterapiju dojke s jednom dozom. Do kraja ispitivanja u travnju 2010. tretirano je 2232 pacijenata. Rezultati podupiru korištenje IORT metode odmah nakon operacije odstranjenja tumora. Postotak povratka bolesti i smrtnosti je kod obje metode bio skoro isti. Upadljivo je da smrtnost iz drugih razloga, npr. zbog srčanih ili krvožilnih problema, kod IORT metode znatno manja (1,3%) nego kod EBRT metode (4,4%). Studija je dakle dokazala da su rezultati kod obje metode jednako dobri, no prednost IORT metode je u tome što je, njenom primjenom, s operativnim zahvatom završeno lokalno liječenje tumora i što općenito manje opterećuje cijeli organizam od klasične EBRT metode. U ispitivanje su bile uključene pacijentice u dobi od 45 ili više godina s jednim tumorskim sijelom i malim tumorom u ranoj fazi bolesti, te takve pacijentice dolaze u pitanje za primjenu ove metode.  Za pacijente koji su imali raniju radioterapiju s lokalnim ponovnim pojavljivanjem, naknadna eksterna radioterapija u većini slučajeva nije moguća jer je prekoračena tolerancija tkiva. Standardno liječenje u tim slučajevima je mastektomija, uz ovaj tretman, dojka se može očuvati i u slučaju lokalnog ponovnog pojavljivanja. Za provođenje je potreban tzv. Intrabeam uređaj koji koristi mekano, kratkovalno rendgensko zračenje i usmjerava zračenje izravno u tumor ili ležište tumora stoga omogućuje blagu i vrlo učinkovitu terapiju. Koliko mi je poznato u Hrvatskoj još ne postoji takav uređaj.

Unutarnje zračenje

Brahiradioterapija ili unutarnje zračenje je vrsta zračenja u kojem se radioaktivni izvor postavlja u tijelo pacijenta, u blizini tumora ili direktno u tumor. Ova tehnika omogućuje davanje velikih doza u relativno kratkom vremenu uz maksimalnu poštedu okolnog tkiva. Kada govorimo o primjeni radioaktivnih izotopa u tkivima onda je to intersticijska terapija, gdje se radioaktivna tvar stavlja u okolno tkivo tumora ili u sam tumor. Primjena radioaktivnih izotopa u tjelesnim šupljinama odnosi se na intrakavitarnu terapiju, a šupljina može nastati i vađenjem tumora. Brahiradioterapija se koristi kao jedini izvor zračenja, a može biti i dodatak vanjskom zračenju. Unutrašnji izvor zračenja uvodi se u tijelo operativno u općoj ili lokalnoj anesteziji koristeći posebne aplikatore, plastične ili metalne cijevi koje se nazivaju kateteri. Ukoliko se implantat koji zrači postavlja privremeno, aplikatori ostaju u tijelu do završetka zračenja. Ako implantati trajno ostaju u tijelu, aplikatori se vade neposredno nakon uvođenja izvora zračenja. Takva se terapija obavlja isključivo dok pacijent leži u bolnici. Najčešće se primjenjuje u liječenju raka maternice, rodnice, prostate, ponekad jednjaka, nosne šupljine, a nekad i kod raka dojke.

Sistematsko zračenje

Sistemsko zračenje podrazumijeva primjenu radioaktivnih lijekova u obliku pilula ili intravenskih lijekova i obično zahtjeva kratki ostanak u bolnici.

IZVORI
1. Klinička onkologija, E. Vrdoljak, M. Šamija, Z. Kusić, M. Petković, D. Gugić, Z. Krajina, Medicinska naklada, Zagreb
2. Edukativna knjižica – Oboljela žena, Udruga „Sve za nju“
3. Informativni list – Intrabeam funkcionalnost, primjena i učinkovitost, Carl Zeiss Meditec AG