RADIOTERAPIJA - I dioŠto je radioterapija

Radioterapija je jedna od metoda liječenja zloćudnih bolesti koja podrazumijeva primjenu ionizirajućeg zračenja, odnosno upotrebu čestica i zraka velike energije koji, pretvarajući atome u ione, oštećuju genetski materijal žive stanice (DNA molekulu). Tako je onemogućen daljnji rast stanica i njihovo razmnožavanje što rezultira odumiranjem stanica. Zračenje negativno utječe i na okolne zdrave stanice, ali se one relativno brzo oporavljaju od negativnih utjecaja zračenja. Koštana srž, očne leće, crijevna sluznica i gonade (spolne žlijezde; jajnici i testisi) su najosjetljivija tkiva na ionizirajuće zračenje.

Radioterapija je jedna od najčešćih metoda liječenja tumora kroz koju prolazi gotovo 70 posto onkoloških bolesnika. Međutim, postoje i ograničenja radioterapije. Nisu svi tumori jednako osjetljivi na zračenje, niti su sve lokacije tumora jednako dostupne zračenju bez većeg oštećenja zdravog tkiva. Osim toga, postoji maksimalna doza zračenja kojoj se pojedinac može izvrgnuti u toku života. Ukoliko je dio tijela već bio izložen maksimalnoj količini zračenja za taj dio, liječnik neće propisati ponovno izlaganje zračenju tog dijela tijela, ali može primijeniti radioterapiju na drugom udaljenom dijelu tijela ukoliko je potrebno (ako se pojave metastaze ili tumor na drugom mjestu u tijelu).

Ciljevi radioterapije

Prema cilju radioterapije možemo je podijeliti na kurativnu i palijativnu.

Kurativna radioterapija koja se provodimo radikalnim dozama zračenja, može biti neoadjuvantna, primarna i adjuvantna
Kada je zračenje jedini oblik liječenja onda se naziva primarna radioterapija, te se primjenjuje s ciljem izlječenja zloćudne bolesti poput karcinoma prostate, glave i vrata, mokraćnog mjehura, pluća ili Hodgkinove bolesti. Ako se zračenje provodi nakon kirurškog zahvata, naziva se adjuvantna radioterapija, a provodi se s ciljem sprečavanja povrata bolesti. Radioterapija se može koristiti da bi se tumor smanjio i time omogućio kirurški zahvat te ju u tom slučaju naziva neoadjuvantnom radioterapijom.

Palijativna radioterapija ima zadatak prevenirati pojavu simptoma (bol, frakture…) ili smanjiti intenzitet postojećih simptoma. Provodi se kada nije moguće postići izlječenje, a ordinira se jednokratno ili tijekom 5-10 dana.

IZVORI
1. Klinička onkologija, E. Vrdoljak, M. Šamija, Z. Kusić, M. Petković, D. Gugić, Z. Krajina, Medicinska naklada, Zagreb
2. Edukativna knjižica – Oboljela žena, Udruga „Sve za nju“