METASTAZE RAKA DOJKE


Unatoč uspješnom  liječenju kod određenog postotka žena pojavit će se povrat bolesti i metastaze, a kod malog postotka žena bolest je već u trenutku dijagnoze ili lokalno proširena, ili već postoje metastaze u drugim dijelovima organizma.
Metastaziranje je širenje tumora iz jednog dijela tijela u drugi dio koji s njim nije izravno povezan, prijenosom tumorskih stanica krvlju i limfom. Bilo da putuju krvlju ili limfom, tumorske stanice zaustavljaju se na prvom pogodnom mjestu. Ovo svojstvo tumora ponajviše otežava liječenje i u velikoj je mjeri odgovorno za smrt bolesnika. Metastaziranje je složeni proces koji se zbiva u više koraka i samo najmalignije tumorske stanice mogu stvoriti udaljenu metastazu. Da bi tumorske stanice ušle u krvotok, moraju najprije prodrijeti kroz bazalnu membranu u procesu koji se naziva tumorskom invazijom. Kada maligne stanice metastaziraju, one formiraju novo tkivo koje se naziva metastaza ili sekundarni tumor, a njegove stanice imaju iste karakteristike kao i stanice primarnog tumora. To znači da ukoliko rak dojke metastazira u pluća, sekundarni tumor neće biti formiran od promijenjenih stanica pluća već od promijenjenih stanica dojke. Najvažniji faktor rasta za nove metastaze je angiogeneza, odnosno proces stvaranja novih krvnih žila kojima se tkivo opskrbljuje kisikom i hranom. Kada se angiogeneza uspostavi, metastaza postaje neovisna o primarnom tumru. Svaka naznaka metastaza trebala bi potaknuti žurnu obradu. O dijagnostičkim metodama u otkrivanju proširenosti bolesti sam pisala u prethodnom postu.
Najčešća sijela metastaza su pluća, jetra, kosti ili mozak. Simptomi metastaza na plućima su dugotrajni kašalj, iskašljavanje krvi, česte upale pluća i bol u prsima. Metastaze na jetri pokazuju se gubitkom apetita i tjelesne težine uz pojavu povišene temperature. Jetra postaje tvrda i osjetljiva na dodir, a kasnije kada blokira žučni kanal dolazi i do žutice. Bol je najčešći simptom metastaza u kostima, napredovanjem bolesti kosti slabe pa lako dolazi do prijeloma. Često se javljaju povišene vrijednosti kalcija u krvi, a to opet dovodi do gubitka apetita, stalne žeđi te umora. Početni simptomi metastaza na mozgu su česte glavobolje, obično praćene povraćanjem, kao reakcija na kompresiju mozga tumorom. Širenjem bolesti dolazi do promjena u ponašanju i smetnja u govoru, vidu te ravnoteži.
 Do unazad nekoliko godina dijagnoza metastatske bolesti dojke bila je fatalna. Prije 40-tak godina tek je oko 10% bolesnica s metastatskom bolešću preživjelo petogodišnje razdoblje, a danas je taj udio oko 40%. Napredak u liječenju omogućio je da bolesnice s metastazama žive dulje i bolje. Terapijski pristup ranog i uznapredovalog raka dojke se razlikuje. Kod ranog raka  planirano liječenje je  agresivnije, u svrhu smanjivanja rizika povrata bolesti. Nuspojave liječenja ranog raka   mogu biti izraženije i češće, ali su prihvatljive utoliko što se unaprijed zna koliko će liječenje trajati. Kod jednom postavljene dijagnoze metastatskog karcinoma dojke pristup liječenju se mijenja. Od tog dana neki će oblik liječenja biti svakodnevni dio života i stoga se terapijom nastoji postići maksimalna kontrola tumora uz minimalne nuspojave i toksičnost terapije.

Prije započinjanja liječenja metastatske bolesti potrebno je učiniti, ako je moguće biopsiju metastaze. Zbog heterogenosti i promjenljivosti tumora u određenom postotku dolazi do promjene HER2 izražajnosti i hormonske ovisnosti tumora. Izbor liječenja ovisi o statusu hormonskih receptora dotičnog tumora, duljini razdoblja bez bolesti (od dijagnoze do pojave metastaza), broju mjesta zahvaćenih metastazama i zahvaćenim organima te  menopauzalnom statusu. Većina bolesnica sa  metastatskom bolešću se liječi hormonskom terapijom ili kemoterapijom. U liječenju postoji više mogućnosti:
1. HORMONSKA TERAPIJA: u slučaju da se radi o hormonski ovisnom tumoru, primjenjuju se lijekovi poput tamoksifena, anastrozola, letrozola, egzemestana, fulvestranta. Ukoliko dođe do progresije na jednu liniju hormonske terapije, može se zamijeniti slijedećom. Ovi lijekovi se dobro podnose i obično imaju manje izražene nuspojave od kemoterapije.
2. BIOLOŠKA TERAPIJA: u metastatskoj bolesti provodi se ili monoklonskim protutijelima ili takozvanim «malim molekulama» sa svojstvom inhibicije signalnih puteva. Terapija monoklonskim protutijelima je visoko specifična terapija s vrlo niskom toksičnosti. Dvije glavne funkcije protutijela su prepoznavanje i vezivanje za antigene, te izazivanje imunog odgovora u organizmu domaćina. Male molekule blokiraju unutar stanične signalne puteve primjerice unutarstaničnu receptorsku tirozin kinaznu domenu, sprečavajući tako aktivaciju signalnih puteva. Od monoklonskih protutijela u liječenju metastatske bolesti primjenjuje se HER2 ciljano liječenje trastuzumabom i pertuzumabom, te lapatinibom. Uglavnom se primjenjuju u kombinaciji s kemoterapijom ili hormonskom terapijom. Bevacizumab je monoklonsko protutijelo koje djeluje na angiogenezu vezujući se za čimbenik rasta žilnog endotela (VEGF). Trastuzumab je monoklonsko protutijelo  na koji je vezan citotoksični lijek i koji pokazuje klinički značajan učinak u HER2 pozitivnog metastatskog raka dojke.
3. KEMOTERAPIJA - umjesto agresivnijih kombinacija lijekova koje se koriste u ranom raku dojke, kod metastatske bolesti mora se imati na umu koji je cilj terapije. Cilj kemoterapije u ovom stadiju nije iskorijeniti bolest, iako je to poželjno, nego bolest što bolje kontrolirati, uz što manje nuspojava i što bolju kvalitetu života. Izbor kemoterapije ovisi o vrsti prethodne terapije, drugim bolestima i stanjima koja ograničavaju uporabu određenih kemoterapeutika (kao npr. antraciklini kod srčanih bolesti), te profilu nuspojava lijekova.
4. ZRAČENJE – terapijska opcija koja može ublažiti bolne simptome koštanih metastaza. Ova vrsta terapije je izbora kod metastaza mozga, te kod ponovne pojave karcinoma u dojci ili regionalnim limfnim čvorovima.
5. BISFOSFONATI – skupina lijekova koja se daje u obliku tableta ili infuzija. Sprječava i/ili usporava metastatske koštane promjene, a time sprječava i smanjuje bol kao i mogućnost patološkog prijeloma kosti. Kod pacijentica gdje bisfosfonati ne djeluju ili gdje se iz drugih razloga ne mogu primjenjivati postoji i mogućnost liječenja denosumabom koji ima podjednake nuspojave kao i većina bisfosfonata. Denosumab je humano monoklonsko protutijelo proizvedeno u staničnoj liniji sisavaca (stanice jajnika kineskog hrčka) tehnologijom rekombinantne DNA
6. TERAPIJA BOLI- bol je kao simptom česta pratnja metastatske bolesti. Značajan je napredak postignut u razvoju novih lijekova koji imaju jači učinak i manje nuspojava. Osim u obliku tableta ili injekcija, ovi lijekovi dolazi i u obliku flastera koji aktivnu tvar otpuštaju u krv kontinuirano, održavaju njegovu stabilnu koncentraciju u krvi i tako poboljšavaju učinak