MAMMAPRINT I ONCOTYPE DX TEST

Cilj samopregleda, ultrazvuka i mamografije je što ranije otkrivanje raka dojke. Vjerojatnost preživljavanja te opake bolesti je mnogo veća kada se rano otkrije. Prognozu i rizik od povratka (recidiv i metastaze), za svaku pacijenticu, najbolje može odrediti onkolog koji ju vodi pa je upoznat sa svim okolnostima. Jedan dio prognoze  izvodi se iz TNM klasifikacije, jedan dio iz PHD nalaza i jedan dio iz dobi i općeg stanja pacijentice. Važno je napomenuti da se tako određene prognoze i rizici temelje isključivo na statistici.
Kada je rak otkriven u ranom, operabilnom stadiju se na temelju prognoze donosi odluka o potrebi  liječenja kemoterapijom i/ili hormonskom terapijom nakon operacije. Istraživači su zaključili da se promatranjem obrasca različitih gena istovremeno može predvidjeti postoji li mogućnost da se rano dijagnosticirani karcinom dojke vrati. Dva takva testa koja promatraju različite setove gena su MammaPrint  i Oncotype DX. Zbog testiranja samih tumora su oba testa individualna i pokazuju vjerojatnost za svaku pacijenticu zasebno.

MammaPrint - Ovaj test može se koristiti kako bi se utvrdilo u kojoj je mjeri vjerojatno da će se rak, koji je otkriven u ranom stadiju, pojaviti u nekim drugim dijelovima tijela tj. dali će metastazirati  nakon inicijalnog tretmana.  Testom se promatra aktivnost 70 gena kako bi se odredilo je li rak visokorizičan ili niskorizičan. Visokorizični rak znači da je vjerojatnost metastaziranja veća od 29%, a niskorizični rak znači da je ta vjerojatnost niža od 10%. Devet europskih zemalja je između 2007. do 2011. godine bilo uključeno u studiju s ciljem pružanja dokaza za korisnost uvođenja  mammaprint testa u standardna ispitivanja za procjenu individualnog rizika. U studiju su bile uključene pacijentice sa operabilnom veličinom tumora i do tri zahvaćena limfna čvora. Ostale karakteristike tumora se za odabir sudionika studije nisu uzimale u obzir. Na temelju karakteristika tumora (ER/PR status, HER2 status te histološki gradus) kao i starosti pacijentice, istraživači su odredili klinički rizik povratka bolesti (recidiv i metastaziranje), te je pomoću Mammaprint testiranja aktivnosti gena određen  genomski rizik  za svaku sudionicu studije. Tako su dobivene tri grupe pacijentica, u prvoj grupi  bile su pacijentice sa niskim kliničkim i genomskim rizikom  koje nakon operacije nisu primale nikakvu terapiju, druga grupa su pacijentice sa visokim kliničkim i genomskim rizikom koje su primale kemoterapiju i treća grupa su pacijentice sa neusklađenim kliničkim i genomskim rizikom koje su slučajno odabrane za primanje ili ne primanje terapije. Cilj je bio među pacijenticama sa visokim kliničkim, a niskim genomskim rizikom,vidjeti koliki će biti postotak povratka bolesti. U 5 godina, stopa preživljavanja bez daljih metastaza u ovoj skupini bila je 94,7%  među onim pacijenticama koje nisu primale kemoterapiju. Apsolutna razlika postotka preživljavanja, između pacijentica  koje su primale kemoterapiju i onih koje ju nisu primale, bila je 1,5%, što uvelike ukazuje na korisnost ovog testa. Cijeli znanstveni članak vezan za studiju možete pogledati na slijedećem linku.  Dodatne informacije o ovom testu možete naći na www.mammaprint.si  a kontakt za zainteresirane je www.labena.hr

Oncotype DX - Test koji može biti koristan prilikom odlučivanja je li kemoterapija, nakon operacije, korisna u žena s rakom dojke koji je otkriven. U obzir dolaze pacijentice u početnom stadiju bolesti, dakle stupanj 1 ili 2, ER/PR+ te bez zahvaćenosti limfnih čvorova. Testom se promatra set od 21 gena u stanicama tumorskog uzorka kako bi se odredila mogućnost povratka raka.
Rezultat testa izražava se brojem na skali od 0 do 100.
• Kod žena s rezultatom 17 i manje postoji mali rizik od ponovne pojave raka nakon tretmana.
• Kod žena s rezultatom 18 do 30 postoji srednji rizik od ponovne pojave raka nakon tretmana.
• Kod žena s rezultatom 31 i više postoji jako velik rizik ponovne pojave raka nakon tretmana.
Za Oncotype DX provedena je slična studija kao i za Mammaprint, te cijeli znanstveni članak možete pogledati na slijedećem linku.


Ovi testovi mogu liječnicima, a i samim pacijenticama biti od pomoći prilikom odlučivanja je li zaista potrebno izlaganje kemoterapiji. Odluka o provođenju  mora biti donesena prije operacije ili biopsije jer uzorak tumora mora ostati sačuvan. Navedeni testovi,  spominju se kao korisni u Smjernicama za dijagnostiku, liječenje i praćenje primarnog raka dojke, koje izdaje ESMO (European society for medical oncology - Europsko društvo kliničkih onkologa). Ovi testovi se regulativno ne provode niti u jednoj Klinici u RH, no uvijek postoji mogućnost da ih obavite na vlastiti trošak. Ne postoji konkretna medicinska situacija u kojoj bi se morala dati prednost jednom od ova dva testa. Mammaprint rizik dijeli na visoki i niski, stoga nakon testa nema dvojbi dok Oncotype sa podjelom rezultata na niski, srednji i visoki rizik, ženama u srednje rizičnoj skupini ostavlja mjesta za dileme. Krajnja odluka između ovih testova je na pacijentici.